Akademik Personel

Dr. Öğretim Üyesi Nuran ÖZTÜRK OFLUOĞLU        ----- Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Eda BÖLÜK DEMİR                                    ----- Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Filiz KÖYEL
Öğr. Gör. Orhan ŞENSES