Program Staj Komisyonu

Dış Ticaret Programı
Program Staj Komisyonu


Dr. Öğretim Üyesi Nuran ÖZTÜRK OFLUOĞLU ----- Başkan
Öğr. Gör. Eda BÖLÜK DEMİR                                   
Öğr. Gör. Filiz KÖYEL
Öğr. Gör. Orhan ŞENSES