Tanıtım

DIŞ TİCARET PROGRAMI

Genel Bilgi

Küreselleşen dünyada, ülkeler arasında karşılıklı bağımlılık giderek artmış, ekonomik ve ticari ilişkiler ülkelerin büyüme ve kalkınmasında en büyük etken durumuna gelmiştir. Dış ticaret eski bir ekonomik faaliyet olmakla birlikte küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Dış ticaretin finansmanını sağlamak üzere uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünler ortaya çıkmıştır. Bunların sonucunda işletmelerin, modern dış ticaret işlemlerini, çeşitli uluslararası belgeleri, finansman usullerini, yürürlükteki mevzuatları bilen uzmanlara ihtiyaçları vardır. Bu çerçevede Dış Ticaret Bölümü ekonomik ilişkilerin önemi ve üniversite-sektör işbirliği çerçevesinde dış ticaret sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirmek üzere kurulmuş olup, mesleki ve akademik eğitim sunmaktadır. Dış ticaretimizin yapısı, ithalat- ihracat mevzuatları ve uygulamaları, gümrük rejimleri gibi temel konularda eğitim verilmekte, çağdaş ve bilgili öğrenciler yetiştirerek sektöre istihdam sağlanmaktadır. Amaç ve hedefleri; büyüyen işletmelerin ulaşmayı hedefledikleri kaliteyi yakalayabilmek, dış pazarlarda rekabet edebilmek ve Gümrük Mevzuatı’na uygun çalışmayı gerektiren tüm ithalat ve ihracat işlemlerini içeren, ticari çalışma hayatı için hızla globalleşen bir dünyada Türk ekonomisinin artan dış ekonomik ilişkilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
Kariyer Olanakları
Günümüzde, yoğun ekonomik küreselleşme çerçevesinde dış ticaret ile ilişkisi bulunmayan özel ve kamusal şirket kalmamıştır. Bu nedenle mezun olan öğrencilerimiz, işletmelerin dış ticaret bölümlerinde, bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük ve lojistik firmalarında, kamu sektöründe çalışabilmektedir. Gümrük müşavirliği sınavlarında başarılı oldukları takdirde "B" karnesi alarak "Gümrük Müşavir Yardımcısı" unvanını alabilmektedirler.
Dikey Geçişler
Bankacılık Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finansman İktisat İşletme İşletme Bilgi Yönetimi İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Maliye Sermaye Piyasası Sigortacılık Sigortacılık ve Risk Yönetimi Uluslararası Finans Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Program Mezunlarının İstihdam Edilebilme Alanları
KPSS’ ye girip Gümrük Uzmanı olabilirler. Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlükleri’nde çalışabilirler. Muhafaza memuru, Onay servisi memuru, Muayene memuru olabilirler. Gerekli sınavlara girerek önce Gümrük Müşavir Yardımcısı, daha sonra da Gümrük Müşaviri olabilirler. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda (DTM) Dış Ticaret Uzmanı veya Yardımcısı olarak çalışabilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin akademik takvimdeki önceden belirlenmiş tarihlerde kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmesi için ise derslerin en az % 70’ine uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) notu şartlı başarılı nottur. Öğrencinin DC notu aldığı bir dersten başarılı olması için dönem not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Şartları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 40 iş günlük zorunlu öğrenci stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.