Yönetim

Dış Ticaret Bölümü 
Bölüm Başkanı                  ----- Dr. Öğretim Üyesi Nuran ÖZTÜRK OFLUOĞLU

Bölüm Başkan Yardımcısı ----- Öğr. Gör. Eda BÖLÜK DEMİR